Lean-rakentamisen edelläkävijä Restok Groupin hallitukseen

Lean-rakentamisen edelläkävijä, Mittaviiva Oy:n perustaja Anssi Koskenvesa on valittu rakennusalalla toimivan sijoitusyhtiö Restok Groupin hallituksen jäseneksi.

Lean-rakentamisen edelläkävijä, Mittaviiva Oy:n perustaja Anssi Koskenvesa vahvistaa rakennusalalla toimivan sijoitusyhtiö Restok Groupin hallitusta.

“Olen saanut omalla Lean-rakentamisen matkallani Anssi Koskenvesalta paljon käytännönläheistä oppia ja ajatuksia rakennusalan kehittämiseen. Paitsi että hän on yksi Lean-rakentamisen edelläkävijöitä, hän on myös erinomainen alan kouluttaja ja hänellä on laajat rakennusalan verkostot. Koskenvesan mukaantulo Restok Groupin hallitukseen tukee sijoitusyhtiömme tavoitetta kehittää rakennusalan yrityksistä laadukkaampia, tehokkaampia ja kannattavampia”, kertoo Jouni Järvenpää, Restok Groupin toimitusjohtaja.

Restok Group on rakennusalalla toimiva sijoitusyhtiö, josta alan yrittäjä saa vahvan ja rakentavan kumppanin yrityksensä kehittämiseen ja kasvuun. Restok Groupin tavoitteena on kehittää ja sparrata yritysten toimintaa olemassa olevien vahvuuksien ja ihmisläheisen johtamisen pohjalta. Restok Group tuo kehittämiseen uusia työkaluja niin johtamiseen, projektinhallintaan kuin Lean-rakentamiseen, tehokkuutta lisääviä digitaalisia järjestelmiä, monipuolista osaamista sekä laajan rakennusalan verkoston.

Restok Groupin uusi hallituksen jäsen Anssi Koskenvesa, 59, on Mittaviiva Oy:n perustaja ja aktiivinen rakennusalan kehittäjä ja kouluttaja.

“Meillä on Jouni Järvenpään kanssa yhteinen näkemys Lean-rakentamisesta ja ihmisten johtamisesta. Lean-rakentaminen on ihmisten kunnioittamista ja asioiden kehittämistä jatkuvan parantamisen mallilla. Rakennusalalla osaaminen on ihmisissä, ja meidän työmme on saada tämä osaaminen irti heistä. Esimerkiksi työnjohtajien työnkuvan tulee muuttua niin, että heidän päätehtävänä on luoda edellytyksiä sille, että muut voivat onnistua työssään ja pysyä aikataulussa”, sanoo Anssi Koskenvesa.

Koskenvesan mukaan Lean-rakentamisessa avainsanoja ovat kunnioitus, sitoutuminen, luottamus ja läpinäkyvyys. 

“Haluan tuoda rakennusalan yhtiöille Lean-osaamista Restok Groupin hallituksen jäsenenä. Samalla pääsen näkemään konkreettisesti, mitä haasteita Lean-rakentamisen kehittämisessä on alan pienissä yhtiöissä”, Koskenvesa sanoo.